• LESESIRKEL PÅ LITTERATURHUSET

    Har du lyst til å lese bøker og snakka om dei? Sentralbadets lesesirkel har starta opp att. Lesesirkelen er brukarstyrt og samlast siste torsdag kvar månad kl. 19.00. Ope for både…