Nyheter

Strikkeklubb i regi av venelaget

Sentralbadet litteraturhus sitt venelag har starta strikkeklubb.

Strikkeklubben har fast møte den første torsdagen i månaden kl 19.00. Første møte blir torsdag 7. november.

Det første prosjektet strikkeklubben vil starte med er å lage setevarmarar til stolane i huset. Varmarane blir laga i husets fargar; Gryttenblå, mørk raud og kvit (sjå eige bilde).

Alle som vil vere med er hjarteleg velkommen!