Gåver

Stiftelsen Sentralbadet litteraturhus har fått følgande gåver frå 2010 og fram til i dag. Vi vil med dette takke alle bidragytarane for støtta.

2020 – kr. 40.000,- Fritt ord. (Aktivitetsm.).
2020
 – kr. 70.000,- Kulturrådet. (Aktivitetsm.).

2019
– kr. 47.200,- Sparebankstiftinga Hardanger gav støtte til innkjøp av mobil scene til bruk i Odda. (Investeringsm.).
2019 – kr. 160.000,- SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad gav støtte til innkjøp av lydanlegg til lag og organisasjonar i Odda & omegn. (Investeringsm.).
2019 – kr. 46.000,- SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad gav støtte til innkjøp av mobil scene til bruk i Odda. (Investeringsm.).
2019 – kr. 500.000,- Sparebanken Vest. (Driftsm.).
2019 – kr. 200.000,- Kulturrådet gav støtte til gjestekurator. (Aktivitetsm.).
2019 – kr. 28.750,- Gåveforsterkningsordninga. (Investeringsm.).
2019 – kr. 500.000,- Sparebankstiftinga Hardanger. (Investeringsm.).
2019 – kr. 50.000,- Kulturrådet gav støtte til litteraturformidling. (Aktivitetsm.).
2019 – kr. 50.000,- Odda kommune Næringsfondet. (Investeringsm.).
2019 – kr. 20.000,- Odda kommune gav aktivitetstilskot, kultur. (Driftsm.).
2019 – kr. 24.000,- Odda kommune gav driftstilskot til ikkje-kommunale kulturbygg. (Driftsm.).

2018 – kr. 5.000,- Odda mållag finansierte forfattarstolen som står i storsalen på Litteraturhuset. (Investeringsm.).
2018 – kr. 125.000,- Gåveforsterkningsordninga. (Aktivitetsm.).
2018 – kr. 115.000,- Sparebankstiftinga Hardanger gav støtte til innkjøp av framvisningsutstyr. (Investeringsm.).
2018 – kr. 50.000,- Kulturrådet gav støtte til litteraturformidling. (Aktivitetsm.).
2018 – kr. 500.000,- Sparebanken Vest. (Driftsm.).
2018 – kr. 100.000,- Kulturrådet gav støtte til gjestekurator. (Aktivitetsm.).
2018 – kr. 14.433,- Odda kommune gav driftstilskot til ikkje-kommunale kulturbygg. (Driftsm.).
2018 – kr. 100.000,- Sparebankstiftinga Hardanger. (Investeringsm.).
2018 – kr. 75.000,- Odda kommune Kulturfondet. (Investeringsm.).
2018 – kr. 15.000,- Meusburger støtta ved innkjøp av maling.
2018 – kr. 15.000,- Børve interiør AS støtta ved innkjøp av møblar.

2017 – kr. 1.500.000,- Kulturrådet Rom for kunst. (Investeringsm.).
2017 – kr. 60.000,- Odda kommune Kulturfondet. (Investeringsm.).
2017 – kr. 100.000,- Fritt ord gav støtte til arrangement. (Driftsm.).

2016 – kr. 165.000,- Kulturrådet Rom for kunst. (Investeringsm.).
2016 – kr. 100.000,- Bergesenstiftelsen. (Investeringsm.).
2016 – kr. 900.000,- Hordaland fylkeskommune gav støtte til regionale kulturbygg. (Investeringsm.).
2016 – kr. 12.727,- Odda kommune gav driftstilskot til ikkje-kommunale kulturbygg. (Driftsm.).
2016 – kr. 30.000,- Sparebanken Vest gav støtte til organisasjonsutviklingsprosjekt. (Driftsm.).
2016 – kr. 10.000,- Sparebankstiftinga Hardanger gav støtte til teleslynge. (Investeringsm.).
2016 – kr. 40.000,- Hordaland fylkeskommune gav støtte til organisasjonsutviklingsprosjekt. (Driftsm.).

2015 – kr. 30.000,- Sparebanken Vest gav «Hjertebankmidler». (Investeringsm.).
2015 – kr. 70.000,- Sparebanken Vest gav «Hjertebankmidler». (Driftsm.).
2015 – kr. 14.433,- Odda kommune gav driftstilskot til ikkje-kommunale kulturbygg. (Driftsm.).

2014-2015Odda kommune gav vaktmesterressurs. (Driftsm.).
2014 – kr. 50.000,- Hordaland fylkeskommune gav ekstraordinært driftstilskot. (Driftsm.).
2014 – kr. 350.000,- Odda kommune Vekst og strategifondet. (Investeringsm.).

2011 – kr. 650.000,- Kulturminnefondet. (Investeringsm.).
2011 – kr. 50.000,- Odda mållag gav støtte til strøm, VVS og forsikring. (Driftsm.).
2011 – kr. 500.000,- Fritt ord. (Investeringsm.).
2011 – kr. 1.500.000,- Kulturrådet Rom for kunst. (Investeringsm.).

2010 – kr. 1.500.000,- Hordaland fylkeskommune støtta med konsesjonskraftmidler. (Investeringsm.).
2010 – kr. 200.000,- Odda kommune støtta med stiftingskapital.
2010 – kr. 500.000,- Odda kommune gav bygget vederlagsfritt, samt investeringskapital. (Investeringsm.).