Støtter

2018 – Hardangerstiftinga støtta Litteraturhuset med kr. 115000,- til innkjøp av framvisningsutstyr.
2018 – Odda mållag støtta Litteraturhuset med kr. 5000,- til forfattarstolen.