Ukategorisert

Frå «Siss og Unn» til «Du er bonde»

Inger Bråtveit og Kristin Auestad Danielsen har skrive bøker som snakkar saman, og denne kvelden møtest dei til litterær samtale. Om utanforskap, venninner, overgangar og undergangar, om greske og jærske tragediar. Tarjei Vesaas svever i bakgrunnen.

Arrangementet kostar kr 100,-   billettar kjøpes på Ticketco.