Nyheter

Sentralbadet Litteraturhus styrker staben!

Sentralbadet litteraturhus styrker staben!

Sentralbadet litteraturhus søker bar- og serveringspersonell til kveldsvaktar. Vi er på jakt etter ein sosial og utadvendt person. Jobben vil bestå av bartending, servering, rigg, klargjering og tilsyn med teknikk, lyd og lys under arrangement og møte. Du vil også bli ein naturleg del av laget under festivalane vi arrangerer. Arbeidet er variert, artig og byr på kjekke utfordringar! Du vil inngå i ei skiftordning med andre baransvarlege med faste vakter, og du vil få god opplæring. 

Sentralbadet er eit innhaldsrikt hus, med to godt utstyrte salar, kjøkken, restaurant/ kafé og bar med alle rettigheter. Vi er arrangør av eigne og andre sine arrangement innan kulturbransjen, og er medarrangør av fleire festivalar i regionen, som t.d. Litteratursymposiet i Odda og Hardanger Internasjonale Siderfestival, og vi leiger ut lokaler til møter og selskap. Litteraturhuset er i dag ope ved arrangement, samt kvar fredagskveld. No satsar vi framover og treng å styrke laget med gode folk som vil vere med på den spanande utviklinga. Ambisjonen er å utvida opningstidene og tilbudet etterkvart.

Huset vert delvis drive på dugnad, saman med vårt flotte venelag, og delvis profesjonelt med løna stab. Dette er eit samarbeid som fungerer godt. Du vil bli ein del av det profesjonelle laget og ha baransvar på dine skift. 

Det er viktig at du er: 

  • sjølvstendig og glad i å finne løysingar 
  • sosial og serviceminded
  • roleg i hektiske periodar
  • eit positivt JA-menneske
  • over 20 år

Du må helst ha:

  • erfaring frå bransjen, gjerne bartender, men personlige egenskaper er viktigst

Arbeidstid er i utgangspunktet fredagskveldar, og elles dagtid og andre kveldar ved behov. Du blir tilsett på timar med løn etter avtale. Gode moglegheiter for utvikling for rette kandidatar. 

Høyres dette kjekt ut, eller har du spørsmål?

Ta kontakt med Christin på tlf. 95874800 eller e-post christin.fossaaen@gmail.com

Søknad med kort CV sendast til sentralbadetlitteraturhus@gmail.com 

Søknadsfrist: snarast.