Kart

Sentralbadet litteraturhus ligg på Lindeplassen, i porten der Smelteverket møter gågata.

Parkering

Det er ikkje parkering rundt huset, men fleire store parkeringar på Smelteverket: ved Skalltaket, eller ved tankane aust på tomta/ ved Norva. Alternativt ved brannstasjonen.