Om oss

Sentralbadet litteraturhus er eit litteratur- og kulturhus som ligg midt i Odda sentrum. Huset har ein allsidig bruk med møter, samtalar, festivalar og ulike show. I tillegg har huset ein kurs- og konferansedel – les meir på www.møteplassodda.no.

Organisasjonsnummer:
996942953

E-post:
sentralbadetlitteraturhus@gmail.com

Postadresse:
Stiftelsen Sentralbadet litteraturhus
Postboks 389
5751 Odda

Gateadresse:
Smelteverket 113 (Lindeplassen)
5750 Odda

Stiftinga sitt formål
«Stiftelsens formål er å formidle og stimulere til interesse for litteratur, lesing og offentlig ordskifte gjennom å etablere, eie og drive et litteraturhus i Odda.

Stiftelsen skal gjennom aktiviteter i Sentralbadet litteraturhus, som Litteratursymposium, seminar, debatter, opplesningskvelder, konserter, utstillinger, skrivekurs, skolebesøk, leirskole og lignende, inspirere til økt interesse for norsk og utenlandsk skjønn- og faglitteratur.

Stiftelsen skal gjennom litteraturhuset skape en møteplass som skal fremme interesse for litteratur og ordskifte, lokal industrihistorie, samt være en arena for alle kultur- og kunstuttrykk. Stiftelsen skal arbeide for å styrke lokalt samarbeid omkring aktiviteter knyttet til litteratur, kultur og industrihistorie, og være et senter for kompetansedeling og kompetanseheving i Odda.»