Nyheter

Ny dagleg leiar tilsett

Styret for stiftinga har tilsett Kim Christer Hylland som som dagleg leiar for Sentralbadet litteraturhuset i Odda.

Kim Christer Hylland er kjend for mange for sitt arbeid for kulturlivet. Han er musikar og komponist, og har i fleire år jobba med å utforske lyden av Smelteverket, gjennom sitt prosjekt OVN III, som vi har fått stifte bekjentskap med på m.a. på Litteratursymposiet i Odda over fleire år. Han er óg lang erfaring som arrangør, og står bak konsertsuksessen Odda banker jula inn, som fylte Lindehuset i romjula.

– Vi i styret er kjempeglade for at vi har fått med oss Kim Christer på laget vidare, seier styreleiar for stiftinga, Ingvild Ystanes. Som ein følge av pandemien og nedstengingane, mista vi funksjonen dagleg leiar i 2020, og blei sett ein del tilbake på driftsstida. Vi kom oss velberga gjennom pandemien, opplever no stor etterspørsel etter tilboda våre om lokale til møte og fest, og satser med eigne arrangement. Renoveringsprosjektet nærmer seg slutten og styret er samla bak at det no er på tida å satse, for verkeleg å etablere Sentralbadet litteraturhus som regionalt kulturhus i Hardanger.

Hylland starter i stillinga 1. februar 2023.