Nyheter

Ny ansatt på Litteraturhuset!

Tommy Tverdal er endeleg i gang med sitt arbeid på Sentralbadet Litteraturhus.
Han har vært engasjert i huset i fleire år, og er no ansatt som vertskap i ei 30%-stilling.

Dei fleste i Odda kjenner han godt frå før. Høgt og lavt på huset, frå scenen, og rundt i Odda-samfunnet.
Han hoppar rett inn i førebuingar til symposiet, blanda med alle andre arrangement som dukkar opp.

Lykke til i arbeidet, Tommy! Det er ei stor glede å ha deg med på laget.